Om leiren

Historie

Leiren er et aktivitetstilbud til utviklingshemmede fra Agder og Rogaland. Hensikten med leiren
er å gi et organisert idrettstilbud vinterstid til denne fargerike gruppen. Målet er videre at
utviklingshemmede selv skal settes i stand til å drive en vinteraktivitet, som ledd i å ivareta
egen fysisk-, psykisk- og sosial helse.


Leiren har en lang og stolt tradisjon helt tilbake til 1987. Gjennom årene har leiren vokst og endret seg i takt med samfunnet, men formålet med å spre idrettslede blandt uviklingshemmede har stått sentralt hele veien. Leiren er et non-profit arrangement som i stor grad er basert på innsats fra frivillige.

Fra Hovdenleiren til Superleiren

Hovdenleiren har gjennom over 30 år fått en helt spesiell plass i hjertet til deltakere, instruktører og ledsagere. Når leiren nå bytter navn til Superleiren, er det derfor litt vemodig å ta farvel med det gamle navnet. Likevel betyr ikke nytt navn de store endringene. Mange av menneskene som har skapt leiren de siste årene vil fortsatt være med oss og aktivitene vi kjenner fra tidligere vil være de samme. 


Det nye navnet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene i Agder, Rogaland og Vestland.

Satsingen skal bidra til at flere mennesker med utviklingshemming blir mer fysisk aktive, får oppleve økt mestringsfølelse og får bli en del av idrettsfamilien.


2023 vil bli første året leiren arrangeres i Sirdal. Vi starter et tettere samarbeid med Rogaland Idrettskrets og har som mål å spre konseptet til andre distrikt. I tilegg ønsker vi å sikre gode snøforhold, samt holde kostnadene nede. 

Leirlivet

Leiren starter søndag ettermiddag, der deltakerne blir kjent med instruktørene og fordeles i grupper basert på aktivitet. Hver gruppe har 4-5 instruktører, i tillegg til en hovedinstruktør som sørger for at alle deltakerne blir ivaretatt. 


Gjennom uken vil deltakerne delta på ulike aktiviteter sammen med gruppen sin. Torsdag møtes alle til Supermesterskapet der flaggene vaier og kubjellene ringer i kjent mesterskapsstil. Det hele avsluttes med idrettsbankett på torsdag kveld med taler, sang og dans.


Du kan lese mer om instruktørene her: